Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2013-2014)
Om tiltak for å hindre medikamentavhengighet, bivirkninger og sykdom som følge av gal medisinbruk
Oversendt regjeringen: 12.11.2013
Besvart: 11.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Medisiner er et stort gode når man er syk eller har smerter. Men feilbruk kan gi alvorlige bivirkninger og sykdommer, også med lave doser som skrives ut av leger. Flere hundre tusen mennesker får hvert år såkalte B-preparater av legen til hjelp mot akutte ryggplager, søvnproblemer, angst, sorg og uro o.l. De såkalte B-preparatene er ment til kortvarig bruk, men skrives ofte ut i for lang tid. Bivirkninger og medikamentavhengighet kan gi ny psykisk eller fysisk sykdom som igjen kan bli medisinert. Mange blir syke av for mye medisin. Det må hindres. Medikamentavhengige faller ofte mellom tiltak for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern. Kunnskap, behandlingstilbud og rutiner for å forebygge er ikke gode nok. Kunnskap i legeutdannelsen, særlige behandlingstilbud, rett og plikt for apotekene til å melde uforsvarlig utskriving, er aktuelle tiltak.
Vil statsråden ta initiativ til dette?

Les hele debatten