Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 5 (2013-2014)
Om regjeringens strategi for videre utvikling av frihandelsavtalene Norge har gjennom EFTA, mht. både avtaler med nye land og oppgradering av eldre avtaler
Oversendt regjeringen: 18.11.2013
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 14.01.2014 av næringsminister Monica Mæland

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Gjennom EFTA har Norge 26 frihandelsavtaler med 36 partnere. Det forhandles med flere land om nye avtaler. EFTA vurderer også å åpne forhandlinger med land i Afrika, som Angola og Nigeria. Hovedstrategi for EFTA er å skygge EU, for å sikre norsk næringsliv samme markedsadgang som konkurrentene i EU-landene. Samtidig søker EU en bredere tilnærming i sine avtaler. Med USA forhandles det om et handels- og investeringspartnerskap hvor det vurderes felles standarder og reguleringer. Vi ser også at EU i avtaler med land hvor EFTA var tidligere ute, har inngått mer omfattende avtaler, noe som skaper behov for oppgradering av våre avtaler.
Hva er regjeringens strategi for den videre utvikling av frihandelsavtalenettverket når det gjelder nye land, utvikling av innholdet i avtale, bl.a. med hensyn til miljø og arbeidstakerrettigheter og oppgradering av eldre avtaler?

Les hele debatten