Interpellasjon fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2013-2014)
Om tiltak for å hindre at aktiv dødshjelp presser seg fram i Norge
Datert: 02.12.2013
Besvart: 30.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Tilhengere av aktiv dødshjelp argumenterer ofte med at mennesker som lever med store smerter, må kunne "få slippe". Men der hvor aktiv dødshjelp er innført, viser det seg at det handler om andre ting enn utålelig smerte. I Nederland kommer det å unnslippe smerte et stykke ned på listen over begrunnelser for å be om aktiv dødshjelp. Psykiske plager og det å være en byrde for andre er derimot viktige begrunnelser for avgjørelsen om å avslutte livet. Debatten i Belgia viser at dersom en først åpner for at mennesker kan be om hjelp til å dø, så forskyves grensen for det som godtas: Skal fanger som sitter inne på livstid få lov til å be om dødshjelp? Skal aktiv dødshjelp gis til 12-åringer? Hva med alvorlig syke spedbarn? For å hindre at en slik politikk har en "smitteeffekt", må vi verne om menneskeverdet og styrke omsorg for alvorlig syke.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at aktiv dødshjelp presser seg fram i Norge?

Les hele debatten