Interpellasjon fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 14 (2013-2014)
Om det inntektspolitiske samarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, og hvordan regjeringen vil bidra til at den norske modellen fungerer best mulig
Oversendt regjeringen: 06.12.2013
Besvart: 04.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere er en viktig del av "den norske modellen" som ellers kjennetegnes av fagforeninger med høy organiseringsgrad og et markert innslag av sentral lønnsdannelse og stor grad av inntektslikhet. Holden III-utvalget støtter enstemmig frontfagmodellen, det vil si at den delen av arbeidslivet som virker i møte med internasjonal konkurranse er først ute i de sentrale lønnsforhandlingene og setter nivået som blir førende for andre sektorer.
Er statsråden enig i at det inntektspolitiske samarbeidet og høy grad av koordinering i lønnsdannelsen, har bidratt til en god utvikling i Norge, med høy verdiskaping, lav arbeidsledighet, jevn inntektsfordeling og gjennomgående høy reallønnsvekst, og hvordan vil regjeringen gi sitt bidrag til at den norske modellen fungerer best mulig?

Les hele debatten