Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2013-2014)
Om planer og visjoner for det nordiske forsvarssamarbeidet i 2014, under Norges formannskap i NORDEFCO
Datert: 09.12.2013
Besvart: 30.01.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Etter å ha vært en ikke-sak på den nordiske agendaen under den kalde krigen, er forsvarspolitikk blant de mest dynamiske samarbeidsområdene mellom de nordiske land. Et samarbeid som foregår på tross av og med respekt for de enkelte lands sikkerhetspolitiske forankring. Samarbeidet foregår uformelt, men resultatorientert, mellom regjeringene og forsvarssjefene. Norge overtar formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO 1. januar 2014.
Hvilke planer og visjoner har statsråden for forsvarssamarbeidet i formannskapsåret?

Les hele debatten