Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2013-2014)
Om hvordan regjeringen vil gå videre med områdesatsingene i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen for å bekjempe forskjeller og fremme integrering og bedre miljø
Oversendt regjeringen: 09.01.2014
Besvart: 18.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Samarbeidet mellom stat og kommune om områdesatsingene i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen er viktig for å bekjempe forskjeller og fremme integrering og bedre miljø i storbyene. Flere av satsingene har vart i ti år i 2016, da de første avtaleperiodene går ut, mens andre er nye, som Indre Øst-satsingen som starter i år. Fra 2014 er Klima- og miljødepartementets ressurser til satsingene flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som får ansvaret for koordinering på statens hånd. Fortsatt ligger det også ressurser til satsingene i fire andre departementers budsjetter. Til nå har den nye regjeringen sagt lite om hvordan man vil gå videre med satsingene.
Vil statsråden bidra til langsiktighet ved tidlig å starte forhandlinger om forlengelse av avtalene, hva vil regjeringen legge vekt på framover, og hvordan vil arbeidet bli organisert?

Les hele debatten