Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2013-2014)
Om hvordan det kan legges bedre til rette for fosterfamiliene og barna det gjelder, og hvordan tiltaka i Prop. 106 L (2012-2013) vil bli fulgt opp
Oversendt regjeringen: 27.02.2014
Besvart: 03.04.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Gjennom barnevernsløftet er barnevernet styrka med flere ansatte og økt kompetanse. Likevel er det fosterforeldre som ikke orker mer på grunn av manglende oppfølging, og det er åpenbare forskjeller i kommunenes bistand. Målet med barnevernsløftet var å sikre barns rettigheter, et tettere samarbeid mellom stat, kommuner og etater, og et sterkere fagmiljø med bedre kompetanse. Barn skulle ha egen tillitsperson for bedre stabilitet. Statsråd Horne har lansert flere SOS-barnebyer i Norge. Det må imidlertid være viktigst å sikre at flest mulig får bo i et vanlig hjem. Rekruttering til fosterhjem er vanskelig i dag, og spørsmålet er hvordan det kan legges bedre til rette for fosterfamiliene og barna, og hvilke tiltak som er mest presserende å gjøre noe med.
Hvordan vil statsråden følge opp tiltaka i Prop. 106 L (2012-2013), og eventuelt er det andre tiltak statsråden ser for seg kan gjøres?

Les hele debatten