Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 46 (2013-2014)
Om strategi for en ny klimapolitikk som kutter utslipp i tempoet som er nødvendig for å unngå katastrofale klimaendringer
Datert: 10.03.2014
Besvart: 22.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Det er enighet på Stortinget om at klimaendringene er vår tids største utfordring. Samtidig er det åpenbart at norsk klimapolitikk er mislykket. Utslippene er i dag om lag 5 prosent høyere enn i 1990, og Stortinget har vedtatt et klimaforlik med målsettinger som ikke innfrir FNs anbefalinger. Forliket kan innfris ved å kutte norske utslipp fra 49,8 millioner tonn i 1990 til 47 millioner tonn i 2020. FN anbefaler at rike land kutter opp mot 40 prosent i samme periode hvis togradersmålet skal nås. I mars viste Miljødirektoratet at Norge ligger bak skjema også når det gjelder disse beskjedne målsettingene. I tillegg er de fleste eksperter enige om at kvotehandel ikke fungerer. På andre politikkområder ville en slik mangel på fremdrift fått alvorlige konsekvenser for de ansvarlige.
Hvilken strategi har statsråden for å skape en ny klimapolitikk som kutter utslipp i det tempoet som er nødvendig for å unngå katastrofale klimaendringer?

Les hele debatten