Interpellasjon fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 58 (2013-2014)
Om å styrke det forebyggende arbeidet og behandlingstilbudet til barn og unge innen psykisk helse
Datert: 20.03.2014
Besvart: 24.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vi står overfor store utfordringer når det gjelder det psykiske helsetilbudet i Norge. Det gjelder tilbud både for barn og voksne og ansvarsfordelingen mellom kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Vi vet at tidlig innsats kan ha god effekt, men det mangler en skikkelig offensiv satsing for å sikre at barn i risikosonen blir fanget opp av hjelpeapparatet og at det settes inn ulike hjelpetiltak. Dette synes jeg er rart, når vi vet hva psykisk sykdom koster for samfunnet og for den enkelte. 70 000 barn, eller 2 300 skoleklasser, har psykiske helseutfordringer som er så store at de bør gis hjelp. Norsk Psykologforening har gjort forebygging av psykiske lidelser for barn og unge til satsingsområde. Det er gode grunner til å gi god drahjelp til dette arbeidet.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke både det forebyggende arbeidet og behandlingstilbudet innen psykisk helse til barn og unge?

Les hele debatten