Interpellasjon fra Dag Terje Andersen (A) til statsministeren

Interpellasjon nr. 62 (2013-2014)
Om å sørge for at alle statsrådene har lav ledighet og høy sysselsetting som overordnet mål for politikken og budsjettarbeidet framover
Oversendt regjeringen: 28.03.2014
Besvart: 13.06.2014 av statsminister Erna Solberg

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I forbindelse med starten på regjeringens budsjettkonferanse for 2015 uttalte statsminister Solberg at Norge må forvente økt arbeidsledighet i tiden framover. Den forrige regjeringen hadde som mål at Norge skulle ha Europas laveste arbeidsledighet, og fremmet sterke tiltak for å øke sysselsettingen. Dersom denne ambisjonen skal nåes, må politikken på alle departementenes ansvarsområder ha dette som overordnet mål. Nærings-, familie-, skatte-, arbeidsmarkeds-, utdannings-, forsknings-, samferdsels-, energi-, landbruks- og fiskeripolitikken er områder som avgjør om Norge fortsatt skal ha høy sysselsetting og lav ledighet. Alle statsråder har ansvarsområder som påvirker sysselsettingssituasjonen i Norge.
Vil statsminister Solberg sørge for at alle statsrådene har lav ledighet og høy sysselsetting som overordnet mål for politikken og budsjettarbeidet framover?

Les hele debatten