Interpellasjon fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 69 (2013-2014)
Om å etablere bruker- og pårørendeutvalg ved pleie- og omsorgstjenestene
Datert: 03.04.2014
Besvart: 22.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): Engasjerte pårørende er viktige endringsagenter for bedre kvalitet i eldreomsorgen. Spesielt der eldre selv ikke er i stand til å stille krav, klage eller har nære pårørende, er det viktig at noen taler deres sak. Økende forekomst av demens vil medvirke til at pårørende involveres mer fremover. Et mer formelt samarbeid med pårørende kan være en styrke for omsorgstjenesten generelt og for den enkelte beboer spesielt. Det vil bidra til den læringskulturen vi ønsker skal prege eldreomsorgen i Norge. Danmark lovfestet pårørendeutvalg i 2010. I Norge testes dette allerede ut i 20 kommuner, med svært gode erfaringer.
Vil statsråden jobbe for at det etableres bruker- og pårørendeutvalg ved pleie- og omsorgstjenestene?

Les hele debatten