Interpellasjon fra Ketil Kjenseth (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 73 (2013-2014)
Om menneskerettighetssituasjonen i Tibet og hvordan norske myndigheter vil bidra til å forbedre denne
Oversendt regjeringen: 28.04.2014
Besvart: 10.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Dalai Lamas besøk til Norge har ytterligere aktualisert debatten om menneskerettighetssituasjonen i Tibet. Gjennom mange år har den tibetanske befolkningen blitt undertrykt av det kinesiske regimet, og Tibet har i flere perioder fremstått som lukket for omverdenen. I årsrapporten fra Freedom House for 2013, hvor land rangeres på en skala fra 1-7 etter hvor 'fri' eller 'ufri' de er, rangeres Tibet til 7 på samtlige parameter. Organisasjons-, ytrings- og bevegelsesfriheten er sterkt begrenset, aktivister fengsles vilkårlig, og tortur forekommer. Religion kan ikke utøves fritt, og kinesiske myndigheter kontrollerer media.
Hva er utenriksministerens vurdering av menneskerettighetssituasjonen i Tibet, og på hvilken måte vil norske myndigheter bidra til å forbedre denne?

Les hele debatten