Interpellasjon fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 1 (2014-2015)
Om ansvar og tiltak for å sikre en sterk, differensiert, fri og uavhengig presse, med bakgrunn i økende bekymring for kutt og store nedbemanninger i redaksjonene
Oversendt regjeringen: 22.05.2014
Besvart: 21.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): En sterk, fri og uavhengig presse er en forutsetning for vårt demokrati. Samme år som Norge feirer 200-årsjubileet for Grunnloven, varsler mange mediehus om dystre utsikter. Hittil har eierne forsøkt å verne redaksjonene mot kutt, men nå ser vi med økende bekymring på at det kan komme store nedbemanninger. Norsk Journalistlag har allerede mistet 710 yrkesaktive medlemmer siden 2008. Færre journalister og fallende annonseinntekter kan sette journalistikken under press, noe som kan representere en utfordring for ytringsfriheten, meningsmangfoldet og demokratiet. Demokratiet trenger medier som står for noe, som formidler forskjellige verdier, ulike holdninger og som på den måten styrker den offentlige samtale.
Kjenner statsråden et ansvar for å sikre en sterk, differensiert, fri og uavhengig presse, og hvilke tiltak kan i så fall regjeringen foreslå for å bidra til dette?

Les hele debatten