Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2014-2015)
Om politiets holdninger og kompetanse i saker som gjelder familievold og vold mot barn, med henvisning til henleggelse av to barnedrapssaker
Oversendt regjeringen: 28.10.2014
Besvart: 20.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): For andre gang rulles det opp en sak om drap på barn, der politiet har lagt saken vekk med begrunnelsen at de små barna har skadet seg selv til døde. Kun takket være at familiene ikke gir opp, blir sakene gjenopptatt, én med fellende dom, én med antatt gjerningsmann. Det er lett å få en vond følelse av at politiet tar for lett på saker om vold mot barn, og det kan vi ikke leve med. Ingen av begrunnelsene som er kommet offentlig for henleggelse i saken om den 8 år gamle jenta fra Sotra, virker troverdige.
Hvilke holdninger til og kompetanse på vold mot barn og vold i familier er det i politiet, hva slags mangler er det i rutiner, metoder og instrukser som kan føre til slike henleggelser, og hvordan vil justisministeren sikre at saken om 8-åringen får konsekvenser for de ansvarlige for en feilaktig henleggelse og sikre at politiet i framtiden prioriterer voldssaker mot barn, kompetanse i alle ledd og etterforskning av høyeste kvalitet?

Les hele debatten