Interpellasjon fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 21 (2014-2015)
Om hvordan Norge kan bidra for å sikre Libanons sikkerhet og stabilitet og avlaste flyktningsituasjonen i landet, med henvisning til krigen i Syria
Oversendt regjeringen: 12.11.2014
Besvart: 15.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Få land i verden er for tiden mer presset enn Libanon. Krigen i Syria har ført til at mer enn én million syriske flyktninger har bosatt seg i landet. Dette kommer i tillegg til det store antallet palestinske flyktninger som har vært der i flere tiår. På tross av at Libanon ikke har tilslutta seg flyktningkonvensjonen, har de åpnet sine grenser for dem som trenger det. Flyktningene utgjør nå mer enn en fjerdedel av Libanons befolkning. Syria-krigen har ført til politisk lammelse. Ekstremistiske grupper mobiliserer i landet, og det siste året har det vært flere terroraksjoner.
Hvordan mener utenriksministeren at Norge kan bidra for å sikre Libanons sikkerhet og stabilitet, og hvordan mener utenriksministeren at Norge kan være med og avlaste flyktningsituasjonen i landet?

Les hele debatten