Interpellasjon fra Ketil Kjenseth (V) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2014-2015)
Om å bidra til utvikling av norsk vannbransje, med henvisning til enorme muligheter for norsk miljøteknologi og at milliarder av mennesker ikke har tilgang på rent drikkevann og gode sanitærforhold
Datert: 14.01.2015
Besvart: 19.02.2015 av næringsminister Monica Mæland

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vi nordmenn har lett for å tenke at olje er verdens viktigste råstoff. Oljen har skaffet oss store inntekter og mange arbeidsplasser. Likevel er vann verdens viktigste ressurs. Vi er på vei mot ni milliarder innbyggere på jorda rundt 2050. Men milliarder av mennesker har i dag ikke tilgang på rent drikkevann og gode sanitærforhold. Det hemmer økonomisk vekst og fører til sykdom, død og konflikter. En bedre verden vil kreve mer vann. Vannbehandling er i ferd med å bli en av verdens største næringer. Dette åpner enorme muligheter for norsk miljøteknologi. Her ligger en blågrønn sektor i vannskorpa, bokstavelig talt. Det er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste.
Ser regjeringen på norsk vannbransje som en sektor med potensial på linje med oljeteknologien, og hva vil regjeringen i så fall gjøre for å bidra til vekst og utvikling av den?

Les hele debatten