Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2014-2015)
Om å etablere et nasjonalt senter for krisepsykologi, med henvisning til at Senter for Krisepsykologi i Bergen ønsker å bli et offentlig kompetansesenter
Oversendt regjeringen: 11.02.2015
Besvart: 19.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Gjennom mer enn 25 år har Senter for Krisepsykologi i Bergen tilført krise- og sorgfeltet kompetanse som har bedret ivaretagelse av barn, voksne og familier både i Norge og internasjonalt. Senteret er en unik blanding av klinisk praksis, forskning og utadrettet informasjon og veiledning. På oppdrag fra Helsedirektoratet har de arbeidet spesielt med etterlatte, overlevende og pårørende etter 22. juli. Senteret har erfaring fra alle større ulykker i Norge og katastrofehendelser som jordskjelv, terror og krigssituasjoner rundt om i verden. Senteret har vært drevet som en non-profitt stiftelse, men ønsker å bli et offentlig kompetansesenter for å sikre rekruttering av nye forskere, bedre koordinering og veiledning, samt bli en del av nasjonal kriseberedskap.
Vil statsråden sørge for etablering av et nasjonalt senter for krisepsykologi?

Les hele debatten