Interpellasjon fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 51 (2014-2015)
Om å bidra til at palestinske barn i israelske fengsler får oppfylt sine grunnleggende krav til rettssikkerhet og menneskerettigheter
Oversendt regjeringen: 23.02.2015
Besvart: 24.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvert år blir mellom 500 og 700 palestinske barn tiltalt i israelske militærdomstoler. Israel er gjentatte ganger kritisert for brudd på barnekonvensjonen, og i februar 2013 lanserte UNICEF en rapport hvor de konkluderte med at brudd på rettighetene til barn som kom i kontakt med det militære forvaringssystemet, er 'omfattende, systematisk og institusjonalisert'. Høsten 2014 la Military Court Watch, MCW, fram rapporten 'Children in Military Custody', og den konkluderer med at det ikke har skjedd noen systematisk endring som har ført til bedring for barn i israelske fengsler. En rekke norske organisasjoner har nå en kampanje om dette, og i februar var Gerard Horton og Salwa Dubaisi fra MCW i Norge for å sette søkelys på brudd på barns rettigheter.
Hvordan vil utenriksministeren bidra til at palestinske barn i israelske fengsler får oppfylt sine grunnleggende krav til rettssikkerhet og menneskerettigheter?

Les hele debatten