Interpellasjon fra Norunn Tveiten Benestad (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 54 (2014-2015)
Om vektlegging av IKT i den nye femårige masterutdanningen for lærere
Datert: 05.03.2015
Besvart: 05.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Norunn Tveiten Benestad (H)

Spørsmål

Norunn Tveiten Benestad (H): I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter innført som en grunnleggende ferdighet i skolen. For at elevene skal tilegne seg de ferdighetene de trenger, er vi avhengig av kompetente lærere. I NIFU-rapporten 'IKT i lærerutdanningen - På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?', slås det fast at det er et stykke igjen til lærerutdanningene forbereder studentene på å undervise med og gjennom digitale verktøy.
Hvordan vil statsråden vektlegge IKT i den nye femårige masterutdanningen for lærere?

Les hele debatten