Interpellasjon fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 61 (2014-2015)
Om tiltak for å sikre at skolene innehar god nok formell kompetanse i kunst og håndverk blant lærerne
Oversendt regjeringen: 27.03.2015
Besvart: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): En sammenligning av Statistisk sentralbyrå, SSB, sine kartlegginger av lærerkompetansen i grunnskolen i 1999, 2005 og 2014 viser at faget kunst og håndverk har hatt en negativ utvikling. I 2014 har nesten 70 prosent av lærerne under 30 år som underviser i dette faget i grunnskolen, ikke et eneste studiepoeng i faget. I 2005 var tallet 50 prosent. SSB bekrefter at en så stor forskjell er et vesentlig fall i utdanningsnivået på de ni årene mellom kartleggingene. På slutten av 1990-tallet hadde flertallet av de yngste lærerne som underviste i kunst og håndverk formell utdanning i faget. 15 år seinere er det et mindretall som har dette. Dette er nå det faget der lærerne har minst formell kompetanse.
Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sikre at skolene innehar god nok formell kompetanse i kunst og håndverk blant lærerne, slik at elevene sikres å nå kompetansemålene også for dette faget?

Les hele debatten