Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 65 (2014-2015)
Om å organisere øvingsarbeidet i skolen på en måte som gir bedre læring for alle elever, og ikke bidrar til å forsterke sosiale forskjeller
Datert: 17.04.2015
Besvart: 26.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Å lære å lese, skrive og regne krever mye øving. Nyere studier viser at medfødte evner er overvurdert, og øving undervurdert, når det gjelder å forklare læring. Øvingsarbeidet er derfor noe av det viktigste som skjer i skolen. I dag er store deler av dette arbeidet skjøvet ut av skoletiden, og inn i hjemmet. Bruken av hjemmelekser er ikke regulert av opplæringsloven, men det heter at skolen bare skal gi lekser for at elevene kan øve seg på det de har lært på skolen. En undersøkelse fra 2012 viste imidlertid at en av tre foreldre iblant kommer til kort når de skal hjelpe barna med leksene. I tillegg vet vi at leksene forsterker sosiale forskjeller. Skoleforskeren John Hattie konkluderer med at lekser kan forsterke lav selvtillit for svake elever.
Hvordan vil statsråden sørge for at øvingsarbeidet i skolen organiseres på en måte som gir bedre læring for alle elever, og ikke bidrar til å forsterke sosiale forskjeller?

Les hele debatten