Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2015-2016)
Om tilgang til og åpenhet rundt daværende Politiets overvåkningstjenestes (POT) arkiver fra den kalde krigen, med henvisning til spionasje for kommunistregimer i Øst-Europa
Oversendt regjeringen: 08.12.2015
Besvart: 21.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Det vises til interpellasjon 16. juni 2014, hvor statsråden tok et prisverdig initiativ for å innhente mer informasjon om norske borgere som rapporterte til og spionerte for undertrykkende og brutale kommunistregimer i Øst-Europa. I perioden 1969-89 ble det sendt 1 920 spionrapporter til Øst-Tyskland om norske forhold. Ingen norske borgere er dømt for denne spionasjen. Den kalde krigen er en viktig del av vår nære historie. Kunnskap om nordmennene som spionerte for diktaturene bak jernteppet, er relevant for en økt forståelse for radikaliseringsprosessene som fører til at man aktivt motarbeider demokrati til fordel for undertrykkende samfunnssystemer.
Hvilken grad av tilgang og åpenhet ønsker statsråden å legge til grunn for forskeres tilgang til daværende Politiets overvåkningstjenestes (POT) arkiver fra den kalde krigen, og hvilke tiltak må settes i verk for større tilgang og åpenhet i disse arkivene?

Les hele debatten