Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2015-2016)
Om oppfølging av målene Stortinget satte ved behandlingen av eierskapsmeldingen for arbeid med likestilling og ledelse i selskaper med stort statlig eierskap
Oversendt regjeringen: 17.12.2015
Besvart: 11.02.2016 av næringsminister Monica Mæland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): For et år siden behandlet Stortinget eierskapsmeldingen. Der uttrykte Stortinget og regjeringen sine forventninger til at selskaper med stort statlig eierskap skal jobbe med likestilling og ledelse i de ulike selskapene. Dette ansvaret ble lagt på styrene i disse selskapene. Nå er det snart et år siden eierskapsmeldingen ble behandlet i Stortinget.
Kan statsråden gjøre rede for hvordan hun har jobbet med disse målsettingene og om styrene i de enkelte selskapene når de målene Stortinget satte?

Les hele debatten