Interpellasjon fra Karianne O. Tung (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2015-2016)
Om å ta initiativ til å heve strafferammen for grove dopingforbrytelser eller foreslå en ny bestemmelse i straffeloven
Oversendt regjeringen: 14.01.2016
Besvart: 09.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Bruk av anabole steroider kan få alvorlige konsekvenser både for brukeren, pårørende og samfunnet for øvrig. Bak brukere av anabole steroider finnes bakmenn og grov organisert kriminalitet. 14. januar 2015 ble det avsagt dom i Frostating lagmannsrett hvor flere anklagede ble idømt norgeshistoriens strengeste straffer for dopingforbrytelser gjennom politiets Operasjon Gilde. Straffeloven §§ 234-235 omhandler dopingforbrytelser, hvorav grove dopingforbrytelser straffes med fengsel inntil 6 år. Mye tyder på at antatte bakmenn som forsyner nettverk i Norge fremdeles går fri. Dette er bakmenn som opererer i enda grovere former enn i Operasjon Gilde, og hvor kvantumet er betydelig større. Utfordringen er at taket for strafferammen er nådd gjennom gjeldende dom i Operasjon Gilde fra 2015.
Vil statsråden ta initiativ til å heve strafferammen for grove dopingforbrytelser eller foreslå en ny bestemmelse i straffeloven?

Les hele debatten