Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2015-2016)
Om å ta initiativ til at EFTA utvikler en verdibasert handelspolitisk strategi, tilsvarende den EU la fram i fjor høst
Datert: 18.02.2016
Besvart: 05.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): EU la i fjor høst fram sin handelspolitiske strategi som i tillegg til ambisjonene om å fullføre TTIP, en bilateral investeringsavtale med Kina og gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med ASEAN, har som mål å bruke handelsavtalene til å styrke arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling, arbeidstakerrettigheter, bedriftenes ansvar gjennom verdikjeden og menneskerettigheter, med andre ord en handelspolitikk som også skal fremme europeiske verdier. Strategien slår fast at EUs handelsavtaler aldri skal forhindre regjeringenes rett til å styre og organisere offentlige tjenester, til å regulere og sette standarder og aldri innebære krav om privatisering.
Vil regjeringen ta initiativ til at EFTA utvikler en tilsvarende, verdibasert handelspolitisk strategi?

Les hele debatten