Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2015-2016)
Om å sikre asylsøkere, særlig barn og unge, forsvarlig helsehjelp i kommune- og spesialisthelsetjenesten
Oversendt regjeringen: 29.03.2016
Besvart: 03.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): På NRKs nettsider stod det 17. mars d.å: "Slår alarm om enslige mindreårige asylsøkere". Barne- og ungdomspsykiatrien på Nordlandssykehuset skriver i et bekymringsbrev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Fylkesmannen og Utlendingsdirektoratet (UDI) om sterkt traumatiserte barn de frykter ikke får god nok behandling. Det gjelder både mindreårige på mottak og de som er bosatt. Landsgruppen av helsesøstre NSF har innhentet erfaringer fra kommunene. De melder om mangelfull/uklar informasjon om kommunens plikter med hensyn til oppfølging av helsetilstand, varierende og til dels mangelfull struktur på arbeidet, uklare ansvarsforhold og mangelfulle ressurser til oppfølging.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre asylsøkere, særlig barn og unge, forsvarlig helsehjelp i kommune- og spesialisthelsetjenesten?

Les hele debatten