Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til statsministeren

Interpellasjon nr. 40 (2015-2016)
Om etablering av helseindustri i Norge, og i den sammenhengen å øremerke bevilgninger til sykehusene til kliniske studier og tiltrekke seg større FoU-investeringer fra globale aktører
Oversendt regjeringen: 09.05.2016
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 02.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Helseindustrien er et satsingsområde for utvikling av ny næring. Norge har ingen lokomotiv på linje med Sverige med AstraZeneca og Danmark med Novo Nordisk, som er mer enn dobbelt så mye verdt som Statoil. Det tyske Bayer som kjøpte Algeta for 17,6 mrd. kroner har etablert produksjon og forskning i Norge, og er et eksempel på et globalt storkonsern som er villig til å investere og satse i Norge dersom rammebetingelsene er på plass. For å bygge opp en helseindustri må Norge tiltrekke seg flere kliniske studier og mer forskning. Et utviklingsløp for legemidler tar i gjennomsnitt 13 år til en snittkostnad på ca. 10 mrd. kroner.
Hvordan har regjeringen tenkt at en helseindustri skal etableres i Norge, er det aktuelt å øremerke bevilgninger til sykehusene til kliniske studier, og hvordan vil regjeringen tiltrekke seg større FoU-investeringer i Norge fra globale aktører?

Les hele debatten