Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 43 (2015-2016)
Om regler for innkjøp i privat næringsliv for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter ikke brytes
Oversendt regjeringen: 09.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Mange steder i verden brytes menneskerettighetene hver dag ved produksjon av varer som selges til oss i Norge. Alt fra klær og mobiltelefoner til kaffe, kakao og tobakk kan være produsert i bedrifter der mennesker blir utsatt for helseskader eller utnyttet i slavearbeid eller barnearbeid. Stortinget vedtar nå regler for offentlige innkjøp som sikrer at grunnleggende menneskerettigheter ikke brytes. Det er veldig bra. Problemet er at disse reglene ikke hjelper vanlige forbrukere som ønsker å handle etisk. Vi ønsker derfor at disse reglene også skal gjelde for privat næringsliv, slik at private bedrifter får et større ansvar for hvordan varene de kjøper inn er produsert.
Vil statsråden sikre at grunnleggende menneskerettigheter ikke brytes ved at regler for innkjøp også blir gjeldende for privat næringsliv?

Les hele debatten