Interpellasjon fra Abid Raja (V) til statsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2015-2016)
Om hvordan innsatsen for å forebygge ekstremisme og øke forståelsen og respekten for ulike trosretninger og livssyn bør ta form gjennom regjeringens samlede arbeid i ulike departementer
Oversendt regjeringen: 09.05.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 02.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): De siste årene har vi sett norske statsborgere dra til land som Syria og Irak for å slutte seg til terrornettverk, og at enkelte norske miljøer radikaliseres. Da må vi våge å se nærmere på ulike ideologiers påvirkningskraft, og hvordan manglende forståelse for tros- og livssynsfrihet påvirker radikalisering. Det må settes i gang forebyggende tiltak på ungdommens arenaer, som i hjemmet og på skolen. Tros- og livssynsfrihet er en menneskerettighet som brytes over store deler av verden, især i konfliktområder, og minoriteter er særlig utsatte.
Hvordan tenker statsråden at innsatsen for å forebygge ekstremisme nasjonalt og internasjonalt, og for å øke forståelsen og respekten for ulike trosretninger og livssyn, bør ta form gjennom regjeringens samlede arbeid i ulike departementer?

Les hele debatten