Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2016-2017)
Om en gjennomgang av konkurransevilkårene for leverandørindustrien og om konkurransetilstanden på norsk sokkel, der én aktør kontrollerer 80 prosent av produksjonen
Oversendt regjeringen: 16.06.2016
Besvart: 20.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Ved fusjonen av Statoil og Hydro i 2007 fikk norsk sokkel en dominerende aktør som kontrollerer 80 prosent av produksjonen, inklusiv SDØE. Dette krever at myndighetene følger utviklingen nøye for å unngå en uheldig konkurransesituasjon for leverandørene. Ved flere anledninger har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti etterlyst en gjennomgang av effekten som fusjonen har hatt på konkurransen. I dagens situasjon med store kostnadskutt er det viktig at markedet fungerer, og at det ikke brukes utilbørlig markedsmakt fra en dominerende aktør. På denne bakgrunn mener interpellanten det er behov for en gjennomgang av konkurransesituasjonen for norsk leverandørindustri.
Mener statsråden, som statsråd med konkurransepolitikk under sitt konstitusjonelle ansvarsområde, at konkurransetilstanden på norsk sokkel er tilfredsstillende, og vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av konkurransevilkårene for leverandørindustrien?

Les hele debatten