Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2016-2017)
Om styrking og utvikling av Norges innsats mot menneskesmugling
Oversendt regjeringen: 01.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Store organiserte kriminelle nettverk står bak menneskesmugling som de, ifølge Europol i 2015, tjente 40-60 milliarder kroner på. De utnytter på kynisk vis menneskers nød til å presse dem til å betale alt de eier for smuglingen, eller til å utføre tvangsarbeid når de kommer fram. Ofte utsettes deres ofre for mishandling, overgrep, kidnapping og livsfare på ferden gjennom ørken eller seilas i skrøpelige fartøyer hvor tusenvis har druknet. Smuglerne saboterer også asylbehandlingen ved å få flyktninger til å kvitte seg med ID-papirer og brenne bort fingeravtrykk før ankomst. Europol utfordrer landene til å drive en mer aktiv innsats for å avsløre menneskesmuglernettverkene. I Norge sa førstestatsadvokat Jan Glent i fjor at menneskesmugling ikke er blitt høyt prioritert av norsk politi, og få eller ingen bakmenn og nettverk er tatt og dømt.
Hvordan vil statsråden sørge for at Norges innsats blir styrket og utviklet framover?

Les hele debatten