Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 9 (2016-2017)
Om sosial utjamning innen idretten, så alle får like muligheter til å delta
Oversendt regjeringen: 22.11.2016
Besvart: 06.12.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Rapporten Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo viser at dobbelt så mange 13-19-åringer med høy sosialøkonomisk status er aktive i idrettslag i forhold til dem med lav status. En årsak kan være kostnadene til treningsavgifter, utstyr, treningsleirer, turneringer m.m. En annen kan være at klubber i lavinntektsområder har mindre tilgang på sponsorpenger, gaver og ressurspersoner. Det blir vanskeligere å tilby gode treningsforhold i fotballhaller eller på baner med undervarme vinterstid, og å hyre inn trenere med utdanning. Også tilskuddsordninger som momskompensasjon og grasrotandelen har den bivirkningen at de gir mest til klubber som har mest fra før. Bildet av forskjeller innen idretten forsterkes av at toppledere blant annet i NFF har lønninger på flere millioner som virker demotiverende på frivillig innsats.
Hvordan vil statsråden jobbe for sosial utjamning innen idretten så alle får like muligheter til å delta?

Les hele debatten