Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 28 (2016-2017)
Om hvilken rolle Norge kan spille i arbeidet for en videre demokratiseringsprosess i Myanmar, og hvilke aktører som kan delta fra norsk side
Oversendt regjeringen: 24.03.2017
Besvart: 18.04.2017 av utenriksminister Børge Brende

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Valget og regjeringsskiftet i Myanmar har vært viktig på veien mot demokrati i landet. Men fortsatt besitter militæret betydelig makt, og den sivile regjeringen har ikke mandat til å stanse den militære aggresjonen i landets mest alvorlige konfliktområder, som borgerkrigen i nord (Kachin- og Shan-staten) og overgrepene mot rohingya-muslimene i Rakhine-staten. Dette stiller regjeringen i en svært vanskelig posisjon nasjonalt og internasjonalt, og det er en betydelig risiko for tilbakeslag i landets demokratiserings- og fredsprosess.
Hvilken rolle mener utenriksministeren at Norge kan spille for videre demokratiseringsprosess i Myanmar, og hvilke aktører mener utenriksministeren kan delta fra norsk side i dette arbeidet?

Les hele debatten