Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2017-2018)
Om oppfølging i Norges handelspolitikk av en deklarasjon om kvinner og handel fra WTO-møtet i desember 2017
Oversendt regjeringen: 10.01.2018
Besvart: 08.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Under WTOs ministerkonferanse i Buenos Aires 14. desember 2017 sluttet Norge seg til en deklarasjon om kvinner og handel, sammen med 113 andre land. I erklæringen forplikter underskriverne seg til å arbeide for å fjerne regelverk i handelsregimer og avtaler som er til hinder eller ulempe for kvinner. Deklarasjonen viser til at det å bringe kvinner inn i økonomi- og arbeidsliv bidrar til sterkere økonomisk vekst, og derved også er et middel til å nå mål 5 i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. I Canadas handelsavtale med Chile er kvinneperspektivet tatt inn i avtalen, og dette vil også gjøres når EU og Chile oppdaterer sin avtale. Liechtenstein satte dette opp som en av sine prioriterte oppgaver for sitt formannskap i EFTA høsten 2017.
Hva vil statsråden gjøre for at Norge skal følge opp deklarasjonen fra WTO-møtet i vår handelspolitikk?

Les hele debatten