Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til finansministeren

Interpellasjon nr. 10 (2017-2018)
Om håndtering av kryptovaluta som f.eks. bitcoin politisk, da virtuell valuta er blitt omtalt som en av de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet
Oversendt regjeringen: 17.01.2018
Besvart: 08.02.2018 av finansminister Siv Jensen

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Kryptovaluta som for eksempel bitcoin har hatt en enorm vekst det siste året. Slik valuta er ikke utstedt eller regulert av offentlig myndighet og faller utenfor finanslovgivningen. Transaksjoner gjennomføres anonymt, uten involvering av en tredjepart, og er nærmest umulige å spore. Virtuell valuta er attraktivt for skatteunndragelse, hvitvasking, finansiering av terror eller ulovlig virksomhet og annen kriminalitet. I en trusselvurdering fra NTAES av juni 2017 heter det at virtuell valuta er en av de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 11. januar gikk DNB ut med en advarsel etter en sterk økning i investeringsbedragerier knyttet til bitcoin og andre kryptovalutaer. Også Sparebank 1 har opplevd alvorlige svindeltilfeller, ifølge DN 16. januar. Det pekes på alvorlige bekymringer ved at utviklingen skjer raskt og nærmest uten politisk regulering.
Hvordan vil statsråden håndtere kryptovaluta politisk?

Les hele debatten