Interpellasjon fra Grunde Almeland (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2018-2019)
Om å sikre at arbeidet mot hatkriminalitet er en prioritert oppgave i alle politidistrikter, og sikre lik saksbehandling uavhengig av bosted
Oversendt regjeringen: 11.10.2018
Besvart: 08.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Grunde Almeland (V)

Spørsmål

Grunde Almeland (V): Den siste tiden har mediene fortalt om flere grove tilfeller av hatkriminalitet. Det er fortsatt store mørketall for denne type saker. Altfor mange anmelder ikke. Flere interesseorganisasjoner har uttrykt bekymring for at riktig behandling av saker om hatkriminalitet i stor grad avhenger av hvor i landet du befinner deg - dette til tross for at saker om hatkriminalitet skal prioriteres i alle våre politidistrikter. Et av målene i handlingsplanen 'Trygghet, mangfold, åpenhet' fra 2017 er at saker om hatkriminalitet skal sikres lik behandling uavhengig av bosted.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at arbeidet mot hatkriminalitet er en prioritert oppgave i alle politidistrikter, og at alle saker får lik behandling i alle politidistriktene?

Les hele debatten