Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

Interpellasjon nr. 19 (2019-2020)
Om avdekkingen av 13 000 avvik knyttet til voldsepisoder i eldreomsorgen, og at regjeringen samtidig har levert det strammeste budsjettet til kommunene på 15 år
Oversendt regjeringen: 09.12.2019
Besvart: 14.01.2020 av eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Aftenposten har avdekket 13 000 avvik knyttet til voldsepisoder i eldreomsorgen. Avvikene omhandler vold, trusler og utagering mot andre medbeboere eller ansatte. Dette er uakseptabelt. Fagforeningene peker på økt bemanning, flere heltidsstillinger og økt kompetanse som nødvendige virkemidler for å få bukt med den alvorlige situasjonen i norsk eldreomsorg.
Hvordan skal kommunene klare å ta det nødvendige løftet i eldreomsorgen når regjeringen har levert det strammeste budsjettet til kommunene på 15 år?

Les hele debatten