Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 50 (2020-2021)
Om hvordan regjeringen vil redusere ulvebestanden og sørge for at Stortingets vilje følges, i lys av at staten i Høyesterett er frifunnet i en sak om felling av ulv, der retten gir uttrykk for at bestandsmålet ikke er i strid med Bernkonvensjonen
Datert: 08.04.2021
Besvart: 04.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Stortinget har fastsatt bestandsmål for ulv på 4-6 ynglinger. I flere år har vi ligget over dette. I 2018 gikk Verdens naturfond (WWF) til sak mot staten om felling av ulv. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre) uttalte: "Venstre er glade for at WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning. Dette er viktig fordi vi er mange som mener at stortingsflertallet har lagt seg på et bestandsmål som er for lavt for å innfri våre forpliktelser etter Bernkonvensjonen." 26. mars 2021 ble staten frifunnet i Høyesterett. Retten gir uttrykk for at det norske bestandsmålet ikke er i strid med Bernkonvensjonen. Det er sist registrert 8,5 ynglinger i Norge. For 2021 ga rovviltnemndene lisensfellingskvote på fem revir i ulvesonen. Regjeringen reduserte den til to. Dermed forvaltes ulv fortsatt over bestandsmålet.

I lys av dommen – hvordan vil regjeringen redusere ulvebestanden og sørge for at Stortingets vilje følges?

Les hele debatten