Interpellasjon fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

Interpellasjon nr. 51 (2022-2023)
Om hvordan statsråden vil sørge for at man fortsatt kan sikre at vi har norske sjøfolk på norske båter også i nærskipsfarten, herunder brønnbåtnæringen, og om statsråden vil sørge for at foreslåtte endringer i rederiskatteordningen finner en god løsning
Oversendt regjeringen: 05.09.2023
Besvart: 10.10.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Det pågår flere politiske prosesser som påvirker store deler av den maritime næringen. Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen, som for eksempel såkalt delt virksomhet og krav om utseilt distanse kan få store konsekvenser ikke bare for norske rederier, men også for norske sjøfolk gjennom sjømannsfradraget.
Hvordan vil statsråden sørge for at man fortsatt kan sikre at vi har norske sjøfolk på norske båter også i nærskipsfarten, herunder brønnbåtnæringen, og vil statsråden sørge for at disse sakene finner en god løsning?

Les hele debatten