Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1152 (2009-2010)
Innlevert: 05.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Besvart: 11.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I Aftenposten 5. mai uttaler styreleder i Rieber Oils AS at frihandelsavtalen med Marokko også omfatter Vest-Sahara. 28. april 2010 påpekte utenriksministeren i et svar til meg at frihandelsavtalen med Israel ikke omfatter handel med varer som har sin opprinnelse i israelske bosettinger på Vestbredden.
Er det tilfelle at det er en slik forskjellsbehandling og hva er de eksakte reguleringer i avtalene om varer med opprinnelse i omstridte områder kontrollert av henholdsvis Israel og Marokko?

Begrunnelse

Både Israel og Marokko kontrollerer omstridte områder, men det kan synes som om EFTAs og Norges frihandelsavtaler behandler varer med opprinnelse i disse områdene forskjellig. I Aftenposten av 5. mai 2010 uttaler styreleder Paul-Chr. Rieber i Rieber Oils AS at frihandelsavtalen med Marokko også omfatter Vest-Sahara. I svar på mitt spørsmål av 21/4 2010 om økonomiske sanksjoner viser utenriksministeren i sitt svar av 28/4 til frihandelsavtalen mellom EFTA og Israel fra 1993, og opplyser at:

"avtalen ikke dekker handel med varer som har opprinnelse i de israelske bosettingene på Vestbredden. Slike varer er altså underlagt et annet tollregime enn handel med Israel."

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er norsk politikk at man ved vurderingen av frihandelsavtalenes territorielle anvendelse legger til grunn de aktuelle landenes internasjonalt anerkjente grenser. Frihandelsavtalen inngått mellom EFTA og Israel gjelder således ikke handel med varer med opprinnelse i de israelske bosettingene på Vestbredden. Tilsvarende gjelder frihandelsavtalen mellom EFTA og Marokko ikke for Vest-Sahara.
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Israel av 17. september 1992 fastslår i artikkel 2 at denne gjelder for varer med opprinnelse i en EFTA-stat eller i Israel. Videre følger det av artikkel 32 at avtalen gjelder for avtalepartenes territorier. Med hensyn til hva som skal regnes som israelsk territorium, tas det utgangspunkt i Israels internasjonalt anerkjente grenser. Dette innbefatter det territorium som var under israelsk kontroll før 4. juni 1967, og følgelig ikke Golan-høyden, Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. Frihandelsavtalen mellom EFTA og Israel gjelder derfor ikke for varer med opprinnelse i de israelske bosettingene på Vestbredden.
Tilsvarende når det gjelder frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Marokko av 19. juni 1997; denne gjelder i henhold til artikkel 2 for varer med opprinnelse i en EFTA-stat eller i Marokko. Det følger videre av artikkel 36 at avtalen gjelder for avtalepartenes territorier. Det må også her tas utgangspunkt i Marokkos grenser slik disse er folkerettslig anerkjent. Ettersom Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anses ikke Vest-Sahara som en del av Marokkos territorium i relasjon til denne avtalen. Frihandelsavtalen omfatter således ikke varer fra Vest-Sahara.
Det medfører altså ikke riktighet at det foreligger en forskjellsbehandling hva gjelder frihandelsavtalenes regulering av varer fra henholdsvis israelske bosettinger på Vestbredden og Vest-Sahara.