Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:645 (2012-2013)
Innlevert: 11.01.2013
Sendt: 11.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Norge er det en øvre aldersgrense på 60 år for å få skiftet lunge. Så vidt jeg er kjent med er det allikevel en mulighet til å få utført en individuell vurdering selv om man er eldre enn 60 år. Men det har vist seg svært vanskelig å få foretatt slike vurderinger.
Vil helseministeren se på håndhevingen av dagens regelverk, og sørge for at personer som er over 60 år og ønsker å få utført en individuell vurdering skal få mulighet til dette, eller mener statsråden at de ikke bør få denne muligheten?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Siden 1990 har det vært gjennomført ca. 380 lungetransplantasjoner i Norge, 25 – 30 hvert år de siste årene. Antallet transplantasjoner er begrenset av tilgangen på brukbare donorlunger. Dette er en situasjon som er felles for Norge og Europa for øvrig.
Utvelgelse av pasienter som blir satt på venteliste for transplantasjon foregår ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Helsedirektoratet opplyser at man ved utvelgelsen følger internasjonale retningslinjer tilpasset nasjonale erfaringer. De pasienter som er aktuelle har alvorlig lungesykdom der alle andre behandlingsmuligheter er utprøvd, og der man vurderer at pasientene har kort forventet levetid, dvs. ett til to år. For å utnytte den begrensede tilgangen på lungetransplantater, velges pasienter der sjansen for en vellykket transplantasjon er størst. Mange pasienter er ikke aktuelle for transplantasjon på grunn av medisinske risikofaktorer i tillegg til den alvorlige lungesykdommen. Dette kan være hjertesykdom, beinskjørhet, nyresvikt eller infeksjoner som man ikke får kontroll med.
Økende alder er en godt dokumentert medisinsk risikofaktor, og ifølge Helsedirektoratet bruker samtlige transplantasjonssentre alder som risikofaktor for sykdom og død etter lungetransplantasjon. Transplantasjonsmiljøet i Norge har valgt å bruke 60 år som veiledende øvre aldersgrense, men praktiserer ikke dette strengt, slik at flere pasienter er blitt transplantert etter fylte 60 år. En liberalisering av kriteriene for transplantasjon vil imidlertid kunne gjøre ventelisten uhåndterlig, slik transplantasjonsmiljøet vurderer det.