Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:675 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Antall solgte nye traktorer var mindre i 2012 enn tidligere år.
Viser dette en trend innenfor næringen at man med en rødgrønn regjering ikke har tro på en fremtid innenfor norsk landbruk?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Salget av traktorer varierer relativt mye fra år til år. Jeg har også sett foreløpige tall som viser at salget i 2012 var lavere enn i 2011, men samtidig var salget høyt i 2011 og salget i 2012 var høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.
Allerede i april i fjor prognoserte Budsjettnemnda for jordbruket lavere traktorsalg i 2012 enn i 2011, basert på anslag fra bransjen. Siden traktorsalget varierer mye, gir det ingen mening å tolke trender inn i tallene, med grunnlag i endringen fra ett år til det neste.