Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:690 (2012-2013)
Innlevert: 18.01.2013
Sendt: 21.01.2013
Besvart: 29.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Et enstemmig storting, kanskje med unntak av noen tidligere medlemmer av regjeringssystemet, ønsker en offensiv satsing på vann- og vindkraft. Samtidig opplever flere aktører at myndighetenes konsesjons- og klagebehandling tar lang tid. Det er søkt om konsesjon for vindkraftprosjekt på Svåheie i Egersund.
Kan statsråden gi status og forventet fremdrift på departementets behandling av klagesaken?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Olje- og energidepartementet satser offensivt i konsesjonsbehandlingen av vann- og vindkraftprosjekter. I 2012 ble det gitt rekordmange konsesjoner. Departementet ga konsesjoner til prosjekter som vil gi nesten 2,4 TWh ny kraftproduksjon. Selv om et stort antall saker har blitt ferdigbehandlet den senere tid, må dette ikke gå på bekostning av en forsvarlig, grundig og balansert saksbehandling, som ivaretar alle de krav som forvaltningsloven og sektorlovgivningen stiller. For enkelte av sakene er det derfor ikke til å komme fra at behandlingen kan ta lang tid.
Jeg kan opplyse representanten om at departementet jobber for å avgjøre konsesjonssøknaden på Svåheia så snart som mulig.