Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:696 (2012-2013)
Innlevert: 22.01.2013
Sendt: 22.01.2013
Besvart: 29.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kan statsråden si noe om utviklingen i arbeidet med AMS (avanserte måle- og styringssystem), og om det vil være en minimumsgrense for når man er pliktig til å installere AMS?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Bestemmelser om installering av AMS er regulert i forskrift nr. 726 om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 24. juni 2011, med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 og energilovforskriften av 7. desember 1990.