Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:724 (2012-2013)
Innlevert: 28.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 05.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvor mange har hvert år i de siste 10 år fått betalt høyere utdannelse av staten som arbeidsgiver?

Begrunnelse

Jeg sikter til utdannelsesprogram som må anses som en oppgradering av utdannelsesnivå, ikke oppdatering/etterutdanning. Antallet ønskes fordelt på de ulike sektorer i staten.
Det er viktig å ha politisk styring med lønnsnivået i staten, og bruken av arbeidsgiverfinansiert etterutdanning har betydning for hvordan man ser på lønnsnivået. Av den grunn er det interessant å få avklart om finansministeren har oversikt over hvor mange kroner som brukes på utdannelse i offentlig sektor, helt konkret hvor mange ansatte som mottar arbeidsgiverfinansiert utdannelse fordelt på kostnad.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det finnes ingen samlet oversikt over omfanget av kompetansetiltak og betalt høyere utdanning i staten. Som i næringslivet for øvrig er det opp til den enkelte bedrift å kartlegge og gjennomføre tiltak for å styrke kompetansen hos de ansatte. Herunder også i hvor stor utstrekning slike tiltak skal finansieres av arbeidsgiver.
I mitt eget departement kan det gis stipendstøtte til medarbeidere som ønsker å videreutdanne seg. Ettersom over 90 pst. av departementets ansatte har høyere utdanning når de begynner, er det som regel tale om påbygging/tilleggsutdanning i form av en doktorgrad eller mastergrad. Gjennom de siste ti år har i alt 25 ansatte i mitt departement tatt høyere utdanning med stipendstøtte fra departementet. Av disse har 3 tatt doktorgrad og 22 gjennomført mastergradsstudier. Samlede utgifter til slike stipender over denne perioden har vært om lag 5 mill. kroner.