Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:736 (2012-2013)
Innlevert: 30.01.2013
Sendt: 31.01.2013
Besvart: 05.02.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren ta internasjonale initiativ både for å få slutt på den svært vanskelige humanitære situasjonen for de iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak, og for å finne en langsiktig og permanent løsning for flyktningene?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:621 (2012-2013) til utenriksministeren om menneskerettighetene og de generelle forholdene for de iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak.
I utenriksministerens svar fremgår det at ifølge UNAMI så gjør irakiske myndigheter en god jobb med å sørge for forsyninger av mat og vann og renovasjon, samt å sørge for ekstern sikkerhet i leiren. Utenriksministeren hevder også i sitt svar at så vidt han vet så er det ingen indikasjoner på brudd på menneskerettighetene i leiren. Som hevdet i nevnte spørsmål så hindret irakiske myndigheter innbyggerne å drenere leiren slik at kloakken fløt fritt etter flom og kraftig regnvær i desember. Så sent som 22. januar ble dette gjentatt, noe som gjør situasjonen enda verre nå med kloakktanker som lekker, svært vanskelige sanitære forhold og stor fare for spredning av sykdommer. Innbyggerne i leiren blir hver eneste dag trakassert av irakiske myndigheter og det siste er at de blir nektet å bruke tekniske hjelpemidler for å flytte tunge gjenstander i leiren.
Leiren har aldri tilfredsstilt kravene som UNHCR har for slike fasiliteter og de skrev selv i en rapport 19. januar 2012:

"From the technical point of view, UNHCR cannot certify and/or verify that the above location (Camp Liberty) meets Humanitarian Standards according to the many existing standard books, i.e. UNHCR Handbook, SPHERE, WHO and others, bearing in mind that these are thought for Refugees in Emergencies"

og skrev videre at de heller ikke kunne godkjenne hverken generatorer, vannpumper, vannforsyning, kloakk eller elektrisitetsforsyning.
Til tross for dette ble det få dager senere laget en rapport etter instruksjon fra Martin Kobler som konkluderte med det stikk motsatte.
Innbyggerne i leiren lever under svært vanskelige humanitære forhold som ikke på noen måte må overses, selv om noen dessverre forsøker å pynte på sannheten.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: I følge FNs organisasjon i Irak (UNAMI) og uavhengige observatører som vår ambassade i Amman har kontakt med, synes forholdene i Camp Liberty å være bedre enn hva Mujahedin e-Khalq hevder.
Det kan legges til at forholdene i Camp Liberty er bedre enn de forholdene flyktninger flest i Midtøsten lever under i dag. Det gjelder særlig det store antallet syriske flyktninger som lever i leire i telt i Jordan, Libanon, Irak og Tyrkia samt internt fordrevne i Syria.
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viderefører arbeidet med å avklare status for beboerne i Camp Liberty. Flere er allerede innvilget flyktningstatus og venter nå på omplassering til tredjeland.
Som direkte svar på representantens spørsmål om vi vil "ta internasjonale initiativ", vil jeg framheve at vi vil naturligvis fortsette å holde tett kontakt med UNAMI og med uavhengige observatører om hvordan forholdene er i Camp Liberty og med UNHCR om arbeidet for å avklare beboernes status og mulige omplassering. Denne igangsatte prosessen, som nå synes å fungere, vil vi fortsette å følge tett.