Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:777 (2012-2013)
Innlevert: 06.02.2013
Sendt: 07.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Regjeringen har nylig ettergitt den gjelden Myanmar hadde til Norge.
Hvilke land er det nå som skylder Norge penger, og hvor mye penger er det hvert enkelt land skylder Norge?

Begrunnelse

Ber om en oversikt over gjeld andre land har til Norge.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Per 31.1.12 har følgende utviklingsland gjeld til Norge:

Pakistan, Sudan, Serbia, Indonesia, Egypt, Somalia og Zimbabwe.

Fordringene fordeler seg slik, avrundet til nærmeste million:

Pakistan: 162 millioner kroner

Sudan: 962 millioner kroner

Serbia: 57 millioner kroner

Indonesia: 53 millioner kroner

Egypt: 27 millioner kroner

Somalia: 14 millioner kroner

Zimbabwe: 381 millioner kroner

Totalt: 1,656 milliarder.

I tillegg til disse landene har Guinea 99,8 millioner kroner i gjeld til Norge, som planlegges slettet om kort tid.
Det kan legges til at også andre land enn ovennevnte har statsgjeld til Norge. Representanten Leirstein har stilt spørsmålet til utviklingsministeren, og jeg har derfor i dette svaret redegjort for utviklingslands gjeld til Norge. Det vil si land som i henhold til kriterieriene til OECD utviklingskomite (DAC) er kvalifisert til å motta offisiell utviklingshjelp (ODA).