Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:832 (2012-2013)
Innlevert: 14.02.2013
Sendt: 15.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Utdanningsdirektoratet har besluttet at godkjenningene til The Scandinavian School of Brussels skal trekkes tilbake og at skolen må tilbakebetale 4,8 millioner kroner. Skolens styre har meldt tilbake at de er i gang med å rette opp de manglene som ble påpekt i tilsynet. Svenske utdanningsmyndigheter har også foretatt tilsyn, men har ikke trukket tilbake skolens godkjenninger. Skolen er et viktig tilbud for norske barn hvis foreldre arbeider i Brussel.
Vil statsråden revurdere beslutningen om å trekke tilbake godkjenningene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet vedtok 4. februar 2013 å trekke tilbake godkjenningene til Scandinavian School of Brussels med virkning fra 19. juni 2013. Utdanningsdirektoratet vedtok samtidig å kreve tilbake 4,8 mill. kroner av utbetalt statstilskudd. Bakgrunnen for vedtaket er gjennomført tilsyn med skolen. I følge tilsynsrapporten er det avdekket brudd på en rekke bestemmelser i privatskoleloven.
Scandinavian School of Brussels har etter forvaltningsloven tre ukers klagefrist på vedtaket. Siden departementet er klageinstans, er det ikke riktig av meg å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.