Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:844 (2012-2013)
Innlevert: 18.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil regjeringen legge frem forslag til endring i våpenloven i tråd med Gjørv-kommisjonens anbefaling, slik at Stortinget kan behandle dette i løpet av inneværende stortingssesjon, dvs. at forslag fremlegges innen mai?

Begrunnelse

Gjørv-kommisjonen foreslo totalforbud mot halvautomatiske våpen. Til nå har inntrykket vært at Stortinget skulle få seg forelagt sak om endringer i våpenloven i løpet av inneværende stortingssesjon. Spørsmålet er krevende og Høyre har hatt forståelse for at regjeringen har brukt noe tid på å områ seg, ikke minst med tanke på at et totalforbud vil kunne ramme en rekke konkurranseskyttere på en uheldig måte, når målet er å hindre skyteepisoder og våpen på avveie.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Nei, det ligger ikke an til at lovproposisjonen blir lagt fram tidsnok til det. Loven vil følge opp Våpenlovutvalgets totale gjennomgang av gjeldende regelverk og forslag til ny våpenlov, NOU 2011:19 Ny våpenlov. 22. juli-kommisjonens anbefalinger om våpen inngår som en del av vurderingsgrunnlaget til ny våpenlov.