Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:882 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ny læreplan for grunnskolen er lagt ut på høring. I den forbindelse viser jeg til Innst.22 S (2011- 2012) og påfølgende debatt i stortinget den 11.11. 2011 om å utarbeide læremateriell om krigsseilerne. I debatten uttalte statsråden at våre ungdommer fortjener å få vite om krigsseilernes innsats under krigen og den behandling de fikk etter krigen.
Vil statsråden sørge for at dette kommer inn i den nye læreplanen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Læreplanene i de gjennomgående fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag er på høring med frist 5. mars 2013. Hovedformålet med revisjonen er bedre forankring av grunnleggende ferdigheter, herunder tydelig progresjon i arbeidet med disse ferdighetene.
Underveis i prosessen er det i tillegg kommet mange andre innspill til innholdet i læreplanene, og særlig i samfunnsfag. Læreplanene for Kunnskapsløftet beskriver mål for den kompetansen elevene skal oppnå etter bestemte trinn i opplæringen, de beskriver ikke innholdet. I den nevnte debatten i 2011 fornyet Stortinget sin støtte til at læreplanene fremdeles skal bygge på disse prinsippene.
Vi har utviklet et nytt nettsted som blir lansert 5. mars; minstemme.no for læring om demokrati og deltakelse. Senter for IKT i opplæringen skal ha ansvaret for nettstedet, som skal blant annet skal gi veiledning til innhold under kompetansemål i fag. Her vil jeg sørge for at relevant innhold om krigsseilerne gjøres tilgjengelig.